Wyszukaj Reklamację
Wyszukaj
Złóż Reklamację

Kliknij, aby zarejestrować Elektroniczne Zgłoszenie Serwisowe.
Złóż


W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju bardzo prosimy o dostarczanie urządzeń do serwisu wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. Prosimy nie dostarczać sprzętu osobiście.

UWAGA - Przeczytaj poniższe informacje zanim rozpoczniesz rejestrację Elektronicznego Zgłoszenia Serwisowego.Procedura rejestracji Elektronicznego Zgłoszenia Serwisowego


1. Przed planowanym zgłoszeniem serwisowym należy uprzednio skontaktować się z serwisem Audio Center Poland dzwoniąc pod numer 12 265-02-86 (pn-pt 9:00-16:00, sb 10:00-14:00) w celu ustalenia czy dane urządzenie kwalifikuje się do serwisu oraz jakiego typu ma to być naprawa.

2. Serwis Audio Center Poland, niezależnie od rodzaju naprawy, przyjmie tylko urządzenia zgłoszone poprzez Elektroniczne Zgłoszenie Serwisowe, które wygeneruje unikalny numer RMA, tym samym zostaje zarejestrowane w bazie zleceń serwisowych Audio Center Poland, jak również jest podstawą do realizacji zamówienia kuriera w systemie "Door to Door".

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ URZĄDZEŃ BEZ UPRZEDNIEGO ZAREJESTROWANIA SIĘ W SYSTEMIE!
Wysłanie sprzętu do serwisu bez wypełnienia elektronicznego zlecenia może skutkować odmową przyjęcia urządzenia przez magazyn i tym samym przez serwis oraz jego zwrot na koszt nadawcy, a także niewykonanie usługi bądź wykonanie jej w terminie późniejszym przy czym czas realizacji nie będzie miał wpływu na przedłużenie gwarancji.

3. Złożone Zgłoszenie Serwisowe zostanie automatycznie przesłane do Serwisu Audio Center Poland oraz zarejestrowane przez serwisanta. Po wypełnieniu powinni Państwo otrzymać zwrotną wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia reklamacji z numerem RMA.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, lub gdy otrzymane informacje będą niekompletne Serwis Audio Center Poland skontaktuje się na podany w formularzu adres e-mail. (W tym przypadku otrzymają Państwo maila ze zamianą statusu reklamacji na status „Do weryfikacji”.)

5. Serwis Audio Center Poland w planowanym dniu odbioru przesyłki ustalonym przez nadawcę prześle w godzinach porannych etykietę listu przewozowego UPS, którą należy wydrukować i wręczyć kurierowi wraz z przygotowaną paczką. W zleceniu serwisowym należy podać dzień w którym kurier ma odebrać paczkę (proponowana data odbioru sprzętu przez kuriera). W przypadku braku takiej informacji w zleceniu serwisowym serwis zastrzega sobie prawo do odbioru paczki w dogodnym dla serwisu momencie. Jakiekolwiek nieprawidłowości związane z odbiorem paczki (brak przyjazdu kuriera pomimo złożonego zamówienia na odbiór paczki) należy zgłosić jak najszybciej do serwisu ACP.

6. Zlecenie odbioru paczki przez firmę kurierską UPS zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail w osobnej wiadomości.

7. Jeżeli w trakcie diagnostyki w centralnym serwisie Audio Center Poland okaże się, że opisana usterka nie występuje, firma Audio Center Poland zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów diagnostycznych oraz logistycznych w kwocie 150 PLN.

8. Serwis Audio Center Poland zastrzega sobie prawo do mechanicznej ingerencji w strukturę przetworników w kolumnach głośnikowych w trakcie diagnostyki serwisowej. Celem tych zabiegów jest ocena wizualna cewki głośnika oraz ocena jej stanu i ew. stwierdzenie jej spalenia. Jest to wymagane przez producenta jako element procesu oceny szkód. To jedyny sposób, w jaki można dokonać takiej oceny. W wyniku tych działań przetwornik nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
Klient decydując się na oddanie głośnika do serwisu tym samym zgadza się na powyższą klauzulę.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
serwis@audiocenter.plInformacje dotyczące przygotowania przesyłki do odbioru

1. Odbiór przesyłki przez firmę kurierską możliwy jest najwcześniej w kolejnym dniu roboczym następującym po zarejestrowaniu Elektronicznego Zgłoszenia Serwisowego w systemie.

2. Bardzo prosimy o nie przysyłanie akcesoriów dołączonych do urządzenia (typu pilot, kabel, mikrofon itp.) chyba, że jest podejrzenie o nieprawidłowe ich działanie.

3. Jeżeli usterka występuje podczas odtwarzania płyt lub plików, należy w miarę możliwości dołączyć daną płytę lub pliki (na pamięci zewnętrznej) podczas odtwarzania których występuje problem.Prosimy o zabezpieczenie lub skopiowanie danych.

4. W miarę możliwości prosimy o wysyłanie urządzeń w oryginalnych opakowaniach. W przypadku nieoryginalnego opakowania prosimy bardzo dobrze zabezpieczyć sprzęt wysyłany do serwisu. Ograniczy to możliwość uszkodzenia sprzętu podczas wysyłki do serwisu. Serwis Audio Center Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu powstałe podczas transportu do i z serwisu w przypadku opakowania nieoryginalnego a w przypadku opakowania oryginalnego kompletnego (oryginalny karton oraz wypełniacze) serwis ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku wysyłki z serwisu do klienta.

5. W zależności od rejonu paczki odbierane są przez firmę kurierską TYLKO od poniedziałku do piątku, w godzinach między 9:00, a 17:00. Bardzo prosimy o podanie adresu, pod którym będzie możliwy odbiór paczki w tym przedziale czasowym.


Złożenie Elektronicznego Zgłoszenia Serwisowego oznacza:
Znajomość oraz akceptację postanowień ogólnych Warunków Serwisowych.
Potwierdzenie przez składającego, że podane w Elektronicznym Zgłoszeniu Serwisowym informacje są zgodne z prawdą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszej reklamacji.Informacje dla Dealerów
1. Dealer, pośrednicząc w procedurze serwisowej, przed wysłaniem urządzenia do Serwisu Audio Center Poland zobowiązany jest:
     a. Sprawdzić obecność karty gwarancyjnej i dowodu zakupu (serwis akceptuje kopię dowodu zakupu). Brak karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu dyskwalifikuje sprzęt do rozpatrzenia gwarancji,
     b. Otworzyć pudełko, w którym znajduje się sprzęt,
     c. Dokładnie obejrzeć urządzenie, sprawdzić czy numer seryjny urządzenia zgadza się z numerem seryjnym na pudełku i karcie gwarancyjnej,
     d. Sprawdzić, czy do urządzenia dołączone zostały akcesoria, o których informują warunki serwisowe,
     e. Przetestować sprzęt w celu potwierdzenia wady lub uszkodzenia, następnie skontaktować się z Serwisem Audio Center Poland, dzwoniąc pod numer 12 265-02-85,
     f. Wypełnić Elektroniczne Zgłoszenie Serwisowe w celu uzyskania unikalnego numeru RMA oraz listu przewozowego do odbioru paczki przez kuriera.

2. Dealer, wypełniając Elektroniczne Zgłoszenie Serwisowe ma dwie możliwości:
     I. wpisać swoje dane jako pośrednika w procedurze serwisowej (w tym przypadku wszelkie informacje na temat naprawy i kosztów będą przekazywane firmie, która przyjęła urządzenie, a faktura za usługę (w przypadku naprawy pogwarancyjnej) będzie wystawiona sklepowi, do rozliczenia pomiędzy sklepem i klientem) ,
     II. wpisać dane klienta (w tym przypadku kontakt następuje bezpośrednio między Serwisem Audio Center Poland, a klientem).

3. Firma Audio Center Poland nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, jeżeli nie będą uwzględnione w protokole przyjęcia do serwisu, a powstały w wyniku użytkowania sprzętu przez klienta.


Licencję na ten produkt posiada: Audio Center Poland